Odwiedzinami

IŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Posted by DWPWN

Iński Park Krajobrazowy położony jest na Pojezierzu Ińskim. Charakteryzuje się on bardzo urozmaiconą rzeźbą, złożoną głównie z utworów polodowcowych. Występują tu liczne moreny, wytopiskowe oczka wodne oraz polodowcowe rynny rzeczne i jeziorne. W zagłębieniach terenu rozwinęły się torfowiska. Kompleksy leśne przeplatają się z łąkami. Na obszarze parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody, w których ochronie podlegają morenowe zbocza z wykształconymi zbiorowiskami lasu bukowego i lasu mieszanego, stary, ponad 150-letni las bukowy i dębowy porastający wyspę na Jeziorze Ińskim oraz niedostępne torfowiska i zarośnięte zbiorniki wodne (rezerwat „Głowacz”). Podmokły charakter parku sprawia, że jest on siedliskiem wielu chronionych gatunków ptaków. Do najważniejszych z nich należą orlik krzykliwy, kania rdzawa oraz bielik. Na terenie parku wytyczono również zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Ostrowie”, który jest ostoją licznych gatunków zwierząt

Related Post

Leave A Comment