Napisali o nas

ROZKAZ: TRZASKAĆ! ZAPOMNIANE AKCJE POLSKIEGO PODZIEMIA

Posted by DWPWN

Autor opisuje tajne operacje m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi i na Kresach. Nie ukrywa, że robota konspiracyjna w Łodzi była arcytrudna, bowiem w mieście włączonym do III Rzeszy było dużo Niemców oraz rozbudowany aparat policyjny i sieć konfidentów. Mimo to dziesiątkowane wpadkami i wsypami podziemie akowskie działało skupiając się jednak nie na akcjach zbrojnych, lecz na pracy wywiadowczej oraz na akcji “N”

Related Post

Leave A Comment