Odwiedzinami

CEDYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Posted by DWPWN

Cedyński Park Krajobrazowy znajduje się w dolnym biegu Odry i obejmuje swym zasięgiem najbardziej wysunięte na zachód zakole rzeki (będące zarazem najdalej wysuniętym w tym kierunku obszarem Polski). Teren parku wchodzącego w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Dolnej Odry obejmuje Puszczę Piaskową, Polder Cedyński oraz część Lasów Mieszkowickich. Tutejszy krajobraz został przekształcony w czasach ostatniego zlodowacenia. W jego wyniku powstały liczne moreny, z kulminacją w postaci wzgórza Zwierzyniec (167 m n.p.m.), oraz jeziora, z których najgłębsze jest jezioro Morzycko (60 m). Jego dno stanowi kryptodepresję – znajduje się poniżej poziomu morza. Dzięki licznym wzniesieniom na terenie parku znajduje się wiele punktów widokowych, z których obserwować można okoliczny, przeważnie leśny, krajobraz oraz malowniczą przełomową dolinę Odry. W obrębie parku funkcjonuje siedem rezerwatów przyrody. Na terenie parku znajdują się również atrakcje antropogeniczne – średniowieczne zespoły architektoniczne (np. Moryn, Mieszkowice) oraz późnoromańskie obiekty sakralne. Obelisk na Górze Czcibora upamiętnia jedną z pierwszych bitew kształtującego się państwa polskiego, rozegraną w 972 r. przez wojska księcia Polan, Mieszka I, i armię margrabiego Marchii Wschodniej, Hodona.

ZOBACZ INNE MIEJSCA W TYM REGIONIE:

Related Post

Leave A Comment