Odwiedzinami

HENRYKÓW

Posted by DWPWN

Pierwsze znane zdanie w języku polskim – Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj (Daj, niech ja pomielę, a ty odpocznij) – zostało zapisane w Henrykowie przez miejscowego zakonnika w 1264 r. Tutejszy zespół opactwa Cystersów jest zaliczany do zabytków najwyższej klasy. Składa się na niego klasztor, kościół, zabudowania gospodarcze, ogrody i park. Najpiękniejsze są stalle (ławy dla zakonników), których konstrukcja i zdobienie trwały aż 150 lat. Po II wojnie światowej, po ponad 130 latach nieobecności, cystersi wrócili do klasztoru.

Related Post

Leave A Comment